FAQ

02-797-0999 ต่อ 2033

fengstsr@ku.ac.th

การผ่อนผัน ชำระ ค่าทำเนียมการศึกษา

สำหรับนึกศึกษาที่มีความจำนง ในการใช้สิทธิผ่อนผันการชำระค่าทำเนียมการศึกษา กรุณาคลิก เพื่อดูรายละเอียดเเละข้อบังคับ ที่เกี่ยวของ

ดูรายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

Powerful admin panel
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ภาคต้น ปี 2564 (รอบแรก)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ภาคต้น ปี 2564 (รอบแรก)
            ทั้งนี้ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ ในวันอาทิตย์ ที่ 17 มกราคม 2564

เวลา 10:00 น. ณ ตึกโยธา ชั้น 8 ห้อง 9810 (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบทาง E-mail. )

อ่านต่อ →
Powerful admin panel
อ่านต่อ →
Powerful admin panel
อ่านต่อ →
Powerful admin panel
อ่านต่อ →
Powerful admin panel
กำหนดการและขั้นตอนผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา (สำหรับโครงการภาคพิเศษ)

กำหนดการและขั้นตอนผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา (สำหรับโครงการภาคพิเศษ)

อ่านต่อ →

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม ม.เกษตรศาสตร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม ม.เกษตรศาสตร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม ม.เกษตรศาสตร์


อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ MV IDKU

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ MV IDKU

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ MV IDKU


  • clients_1
  • clients_1
  • clients_1
  • clients_1
  • clients_1
  • clients_1